Zasady gwarancji – nova2ride.pl – wózki przerzutek i kółeczka do wózków

NOVA RIDE Zasady gwarancji i Crash Replacment

 

Typ produktuProdukty standardowe
Kółka przerzutki4 lata
Pojedyncze łożyska4 lata
Wózki ceramiczne przerzutek4 lata

WARUNKI GWARANCYJNE

NOVARIDE gwarantuje, że wszystkie produkty łożyskowe NOVARIDE są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja jest ważna od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie produkty łożyskowe NOVARIDE. Produkt po zakupie należy zarejestrować na stornie www.nova2ride.pl .Gwarancja jest niezbywalna i przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy
produktu. Ramy czasowe gwarancji odnoszą się do poszczególnych kategorii produktów, jak pokazano powyżej.

NOVA RIDE uznaje, że głównym zagrożeniem dla awarii łożyska jest korozja w samym łożysku. Korozja występuje jako bezpośredni skutek niewłaściwej konserwacji. NOVA RIDE nie gwarantuje ani nie uznaje korozji łożysk w ramach gwarancji. Prawidłowe wytyczne dotyczące konserwacji produktów NOVA RIDE można znaleźć w sekcji Wsparcie na stronie głównej NOVA RIDE.

Każdy produkt NOVARIDE, w którym wykryto wady materiałowe i/lub wykonawcze, zostanie naprawiony lub wymieniony według uznania NOVARIDE. Użytkownik produktu ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne sprawdzanie i badanie produktu w celu określenia potrzeby prawidłowej konserwacji lub wymiany.

NIE są objęte programem gwarancyjnym

  • Produkty, co do których stwierdzono, że były przerabiane, modyfikowane lub zaniedbane
  • Produkty, które były niewłaściwie używane
  • Produkty, które nie były konserwowane
  • Produkty, które ulegają normalnemu zużyciu
  • Produkty uszkodzone w wyniku kolizji lub nagłego, niejasnego uderzenia
  • Produkty uszkodzone z powodu niewłaściwej instalacji/reinstalacji
  • Produkty używane do celów innych niż zamierzone
  • Produkty zakupione z drugiej ręki

Wszystkie sprawy gwarancyjne będą rozstrzygane wyłącznie na podstawie przeglądu dokonywanego przez dystrybutora krajowego NOVARIDE – FHU Arkadiusz Jędras, Al. Popiełuszki 26, 25-155 Kielce. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Dystrybutora krajowego NOVARIDE. Niniejszy program gwarancyjny obowiązuje na całym świecie i nie różni się w zależności od kraju.


W celu ułatwienia obsługi zaleca się zarejestrowanie produktu NOVARIDE w ciągu 30 dni od daty zakupu. Taka rejestracja produktu pomoże i przyspieszy proces gwarancyjny. Niezarejestrowanie produktu NOVARIDE może wpłynąć i opóźnić wszelkie roszczenia gwarancyjne. Po zgłoszeniu roszczenia gwarancyjnego i wyrażeniu zgody na dalsze rozpatrywanie roszczenia przez NOVARIDE, produkt NOVARIDE wraz z oryginalnym dowodem zakupu należy wysłać do dystrybutora krajowego NOVARIDE. Adresów znajduje się na stronie kontaktowej.

Wszelkie opłaty pocztowe ponosi użytkownik zgłaszający reklamację. W przypadku stwierdzenia wady, cała nasza odpowiedzialność i jedyny środek zaradczy będzie polegał, według naszego uznania, na bezpłatnej naprawie lub wymianie produktu NOVARIDE na nowy. NOVARIDE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, karne lub następcze.

NOVARIDE będzie na bieżąco informować pierwotnego użytkownika produktu o wszelkich roszczeniach gwarancyjnych, które nie zostały rozpatrzone.

Program wymiany wózka OPWS w razie wypadku Crash Replacment – 50%

Kiedy Cię obejmuje?

Jesteś w pełni zabezpieczony, jeśli zniszczysz wózek systemu Oversize Pulley Wheel System, wskutek wypadku, kraksy, lub innego zniszczenia mechanicznego.

Jak to działa?

Program wymiany wózka OSPW oferuje 50% zniżki na nowy wózek, pod warunkiem, że zarejestrujesz wózek po zakupie, i wyślesz zgłoszenie Creash Replacment na adres krajowego dystrybutora NOVARIDE, które zawierać będzie : zdjęcie uszkodzonego wózka, opis sytuacji, dowód zakupu, dane kontaktowe.

 

Po otrzymaniu tych informacji skontaktujemy się z Tobą z 50% kodem rabatowym do wykorzystania w naszym sklepie internetowym. Jeśli chcesz uruchomić program przez sprzedawcę detalicznego, prosimy o kontakt z najbliższym sklepem NOVARIDE, a ten zajmie się resztą działań.

 

Zasady gwarancji